Farmakognozi Anabilim Dalı

 • Genel Tanıtım

  Farmakognozi biyolojik kaynaklı ilaçların bilim dalı olarak tanımlanabilir. Ders Farmakognozinin temel yöntem ve prensipleri yanında, biyolojik kaynaklı ilaçları öğreten uygulamalı, mesleki ve eczacılığa has derslerden biridir.
  Farmakognozi, fitoterapi, aromaterapi, homoepati gibi bilimsel veya geleneksel olan tedavi yöntemleri yanında, folklorik olan, halk hekimliğinde kullanılan madde ve ürünler ile de ilgilidir.

 • Araştırma Alanları

  • Doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammaddeleri
  • Aktif madde izolasyonu ve yapı tayini
  • Aktivite ve aktivite rehberli çalışmalar
  • Analitik Farmakognozi (Kalite Kontrol Çalışmaları, Etken madde Miktar Tayini Çalışmaları)
  • Drogların Morfolojik ve Anatomik İncelenmeleri
  • Doku Kültürü Çalışmaları
 • Farmakognozi Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

  Ders Farmakognozi I (güz 3.sınıf)
  Ders Farmakognozi II  (bahar 3.sınıf)
  Ders : Farmakognozi I Lab. (güz 3.sınıf)
  Ders Farmakognozi II Lab. (güz 3.sınıf)

  Ders : Farmakognozi III  (güz 4.sınıf)
  Ders : Farmakognozi III Lab. (güz 4.sınıf)
  Ders : Farmakognozi IV  (bahar 4.sınıf)
  Ders : Farmakognozi IV Lab. (bahar 4.sınıf)

  Ders : Fitoterapi (bahar 4.sınıf)