Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalını (Avrupa?daki yaygın adıyla Sosyal Eczacılık- Social Pharmacy), ilaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde rolleriyle ilgilenen bir dal olarak tanımlamakta mümkündür. Sosyal eczacılıkta beşeri bilimler, sosyal bilimler ve fen bilimleri teorileri ve metotları çapraz-disiplin biçiminde yer almaktadır. Çünkü sosyal eczacılık, ilaçlar ve sağlığa ilişkin inançlar, tutumlar, kurallar, ilişkiler ve süreçler gibi ilaç kullanımını etkileyen sosyal faktörlerle ilgilenmektedir. Bu bağlamda, sosyoloji, psikoloji, politika ile ilgili bilimler, eğitim bilimleri, iletişim, antropoloji ve ekonomi bilimlerinden yararlanılmaktadır.
  Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı aşağıdaki alanların eğitim ve araştırmasında öncü rol üstlenmiştir.

  • Eczacılık Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu
  • Eczacılık Hizmetlerinin Uygulama Alanlarında Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
  • Toplumda İlaç Kullanımı Davranışlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Eczacılık Mevzuatı ve Hukuku
  • Eczacılık Deontolojisi ve Meslek Etiği
  • Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Sağlık, İlaç Ekonomisi ve Politikalarının farmakoepidemiyolojik ve farmakoekonomik yöntemler ışığında İzlenmesi, Değerlendirilmesi

  Anabilim Dalımız yukarıda sayılan alanlarda çağın gereklerine, ülkemiz, toplumumuz ve eczacılık mesleğin ihtiyaç ve önceliklerine göre başta;

  • Serbest Eczacılık alanı olmak üzere
  • Hastane ve Kamu Eczacılığı
  • Endüstri ve Ar-Ge Eczacılığı alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetleri yürütebilmek için gerekli multidisipliner çalışmalarda bulunmakta ve gerek Üniversitemiz içinden birimlerle ve gerekse dışından başka kurumlarla gerekli Ulusal ve Uluslararası düzeyde işbirlikleri sağlamak üzere çalışmalar yaparak, mesleki eğitimi sürdürmek ve mesleki uygulama alanlarında karşılaşılan sorunlara bilimin ışığında çözümler üretmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

  İş Birliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:
  Ege Üniversitesine Bağlı Fakülte ve Bölümler:
  Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Anabilim Dalı

  Üniversitemiz Dışından Kurum ve Kuruluşlar:
  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
  TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası
  EDAK Ecza Kooperatifi

 • Eczacılık İşletmeciliği (Sosyal Eczacılık)Anabilim Dalı’nın laboratuarı bizzat toplumun kendisidir.
  Sosyal Eczacılık Anabilim Dalı çalışma alanları insanlar, eczaneler, ilaç endüstrisi, ilacın ve bu bağlamda sağlığın ekonomi-politiği gibi, insan hayatını etkileyen, ilaç ve ilaç dışı tüm faktörlerin etkisinin irdelenmesi, ilacın üretiminden tüketim sonrasına kadar tüm süreçlerde ortaya çıkan toplumsal çıktılarının araştırılmasıdır. Buna göre Sosyal Eczacılığın araştırma alanları; halkın ilaç kullanımı konusunda bilgi, tutum ve davranışları, toplumun eczacılık hizmetlerinden beklentileri, serbest ve hastane eczanelerinin uygulama alanlarına yönelik sorunların saptanması ve çözüm yollarının araştırılması, ilaç endüstrisi kaynaklı toplumun ilaçla ilgili sorunlarının saptanması ve çözüm yollarının araştırılması, ilaç endüstrisinin işletme sorunları, eczacılık eğitimi gibi sosyal boyutu olan pek çok konu ve sorun ilgi alanı ve araştırma konusudur.

  Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Olanakları:

  Özellikle, 20. yüzyılın ikinci yarısı sırasında toplumda bir dizi gelişmekte olan eğilimlere paralel olarak, yeni başlıklarla ilgilenen bir disipline ihtiyaç bulunduğu gerçeği belirmiştir. Anılan eğilimler kısaca; gittikçe artan ilaç harcamaları, hızlı teknolojik gelişme, ilaca bağlı risklerin artması, akılcı olmayan tedavi problemleri, ilaçların uygun olmayan kullanılışları ve bireylerin gitgide artan otonomisi ve birlikteliğidir.

  Yakın zamanda batılı ülkeler de dâhil olmak üzere pek çok ülkede, ilaç sağlama sistemleri ile finans sistemlerinin yeniden düzenlenmesi, bu alanda farmasötik yeterliliğin olması gerektiğini göstermiştir.

  Sonuçta, toplumun ve eczacılık mesleğinin ihtiyaçlarının bir yansıması olarak, Sosyal Eczacılık iki ana dal üzerine kurulmuştur: "İlaç Kullanımı" ve "Eczacılık Uygulamaları".

  Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Eczacılık Eğitimi verilen fakültelerde, kolej ve okullarda Eczacılık İşletmeciliği veya sosyal eczacılık alanında eğitim veren anabilim dalları veya bölümler bulunmaktadır. Örnek olarak, Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sosyal Eczacılık Departmanı 1975’te kurulmuştur. Danimarka’da Eczacılık Bilimleri Fakültesi’nin Sosyal Eczacılık Birimi, Hollanda Groningen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Sosyal Eczacılık Anabilim Dalı, Norveç’te Oslo Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Malezya’da Sains Malaysia Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Okulu’nda ve Amerika’da Michigan Üniversitesi Eczacılık Kolejinde Sosyal Eczacılık Departmanı bulunmaktadır.

  Ülkemizde şu an mevcut eczacılık fakültelerinin bünyesinde Eczacılık İşletmeciliği ve sosyal eczacılık başlığını taşıyan Anabilim Dalları, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi(Sosyal Eczacılık Adı altında) Eczacılık Fakültelerinde Eczacılık İşletmeciliği anabilim dalı olarak eğitim-öğretim-araştırma yapan birimler bulunmaktadır.

  Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’nde ayrıca, doktora programı bulunmaktadır. Ülkemizde bu alandan uzmanlık alan mezunlar kamuda, Sağlık Bakanlığı Birimlerinde Yönetici olarak istihdam edilmektedir. Özel sektörde, özellikle ilaç firmalarında, yabancı dil bilgileri çok iyi derecede olanlar çeşitli bölümlerde birim sorumlusu ve yönetici olarak görev yapabilmektedirler

 • Anabilim Dalının Verdiği ve Katkıda Bulunduğu Dersler:

  Eczacılığa Giriş(Diğer Anabilim Dallarıyla birlikte)-1.Sınıf. Güz Yarıyılı
  Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi 3.Sınıf Güz Yarıyılı
  Genel İşletme(İşletme Fakültesi İşbirliğiyle).3Sınıf Bahar Yarıyılı
  Muhasebe (İşletme Fakültesi İşbirliğiyle) 3.Sınıf Bahar Yarıyılı
  Eczacılık Mevzuatı ve Etiği 4.Sınıf Güz Yarıyılı
  Eczacılık İşletmeciliği 3.Sınıf Bahar Yarıyılı
  Serbest Eczane Yönetimi 5.Sınıf Güz Yarıyılı
  Hastane Eczanesi Yönetimi 5.Sınıf Güz Yarıyılı
  Eczacılık Uygulamalarında Yasal Düzenlemeler ve Belgeleme
  (Multidisipliner) 5.Sınıf Güz Yarıyılı
  Serbest Eczacılık Uygulamaları 5.Sınıf Güz Yarıyılı(Multidisipliner)
  Mezuniyet Tezleri Yönetimi 5.Sınıf

  Üniversitemizin Fakültemiz Dışındaki Birimlerine Verilen Servis Dersleri:
  Meslek Etiği ve Mevzuatı Dersi- Ege Meslek Yüksekokulu-Cilt Bakımı ve Güzellik Teknikerliği Bölümü 1.Sınıf Güz Yarıyılı

  Halen Yürütülen ve/veya Tamamlanan Büyük Projeler:

  Ege Eczacılık Tarihi Müzesi Kurulması-Tamamlandı.
  (Projeye Başlama:2006 Bitiş:2008)

  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Süleyman Ferit Eczacıbaşı Model Şifa Eczanesi -Eczacılık Tarihi Müzesi- Kurulması (Proje Başlama:2009-Tamamlandı)

  İzmir Eczacı Odası Onur Kuruluna Yansıyan Olgularda Deontolojik İhlallerin İncelenmesi?2009 Bilimsel Araştırma Projesi.