Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı  (Yurtdışındaki yaygın adıyla Sosyal Eczacılık, Eczacılık Uygulamaları ve Yönetimi) ilaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal rolleriyle ilgilenen multidisipliner bir bilim dalıdır.

  Eczacılık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, eczacılık hizmetlerinin uygulama alanlarında toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumda ilaç kullanımı davranışlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, eczacılık mevzuatı ve hukuku, eczacılık deontolojisi ve meslek etiği, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, ilaç ekonomisi ve politikalarının farmakoepidemiyolojik, farmakoekonomik yöntemler ışığında izlenmesi, değerlendirilmesi konuları önemli çalışma alanlarıdır.

  Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı;

  Serbest Eczacılık

  Hastane ve Kamu Eczacılığı

  Endüstri ve Ar-Ge Eczacılığı alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

  İş Birliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:
  Ege Üniversitesine Bağlı Fakülte ve Bölümler:

  Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 

  Üniversitemiz Dışından Kurum ve Kuruluşlar:

  Türk Eczacıları Birliği
  TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası
  EDAK Ecza Kooperatifi

 • Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nın laboratuvarı birey ve toplumun kendisidir.

  Araştırma Alanları:

  Halkın ilaç kullanımı konusunda bilgi, tutum ve davranışları,

  Toplumun eczacılık hizmetlerinden beklentileri,

  Serbest eczaneler ve hastane eczanelerinin uygulama alanlarına yönelik sorunların saptanması ve çözüm yollarının araştırılması,

  İlaç endüstrisi kaynaklı toplumun ilaçla ilgili sorunlarının saptanması ve çözüm yollarının araştırılması,

  İlaç endüstrisinin işletme sorunları,

  Eczacılık eğitimi gibi sosyal boyutu olan pek çok konu ve sorun ilgi alanı ve araştırma konusudur.

 • Anabilim Dalının Verdiği Dersler

  1.Eczacılık İşletmeciliği
  2.Serbest Eczane Yönetimi
  3.Hastane Eczanesi Yönetimi
  4.Eczacılık Mevzuatı ve Etiği 
  5.Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi 
  6.Mezuniyet Tezleri

  Katkıda Bulunduğu Multidisipliner Dersler:

  Eczacılığa Giriş
  Eczacılık Uygulamalarında Yasal Düzenlemeler
  Serbest Eczacılık Uygulamaları

  Eczane Hizmetleri Programında Verilen Dersler:

  Meslek Hukuku
  Sağlık Sosyolojisi