Temel Eczacılık Bilimleri

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK (Bölüm Başkanı)

İletişim
Sekreterlik : Tel Dahili: 3962
Harici : 388 52 62
E-posta : ulvi.zeybek@ege.edu.tr

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı ve Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalından teşekkül etmiştir.