Analitik Kimya Anabilim Dalı

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı (GENEL TANITIM)  

     Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda temel araştırma alanı "Kimyasal Analiz" dir. Bu kapsamda, ilaçlar, organik ve inorganik maddelerin kalitatif (nitel) ve kantitatif(nicel) analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Analitik Kimya ve ilaç analizi alanında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi anabilim dalı amaçları arasındadır.
  Anabilim Dalı’nda lisans öğrencileri uygulama laboratuarı dışında lisansüstü araştırma çalışmaları için 6 adet araştırma laboratuarı mevcuttur. Gerek bu laboratuarlardaki gerekse Fakültemiz Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuarı(FABAL) bünyesinde analitik çalışmalarda kullanılabilecek tüm cihaz ve donanımlar bulunmaktadır. Bu imkanlar kullanılarak bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar ve projeler yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

   

  Ders:

   Analitik Kimya I

  Yarıyıl: 

   1

  Tipi ve kredisi:

   Zorunlu, 3-3-5

  İçerik:

   Kimyasal analiz ve analitik kimya, maddenin hali ve sistematiği, çözünme ve çözeltiler, elektrolitler, kolloidler, kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal dengeler. Bazı elementlerin tanınması, katyonların tanınma reaksiyonları ve analizleri.Anyonların tanınma reaksiyonları ve analizleri. Anorganik Kalitatif Analiz, Kalitatif analizin eczacılıktaki rolü. İki fazlı ayırma metodlar. Ekstraksiyon, kromatografi,  elektroforez ve kapiller elektroforez.Tek fazlı ayırma metodları.

   

  Ders:

   Analitik Kimya II

  Yarıyıl:

   3

  Tipi ve kredisi:

   Zorunlu 3-3-5

  İçerik: 

   Genel konular, terazi ve tartma, temel işlemler. Hatalar ve analitik verilerin incelenmesi. Gravimetri, çökeltiler ve özellikleri. Gravimetrik miktar tayinleri. Titrimetri ve esasları. Titrimetrik metodların sınıflandırılması. Titrimetrik analiz hesapları. Asit-Baz titrasyonları, sulu olmayan çözeltilerde asit-baz titrasyonları. Çöktürme titrasyonları. Kompleksometrik titrasyonlar. Redoks titrasyonları. Elektrometrik metotlar. Optik ve spektroskopik metodlar. Diğer spektral metodlar. Kromatografik metodlar. Elektroforetik metodlar. Otomatik analiz metodları. Radyofarmasötiklerin analizi.

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı (ARAŞTIRMA ALANLARI) 

  1. DNA algılayıcı cihazların tasarlanması konusunda projeler:

  a. İlaç ve ilaç-DNA etkileşimi tayinine yönelik analizlerde kullanılan elektrokimyasal biyosensörler
  b. DNA hibridizasyon ve mutasyon analizlerinde kullanılan elektrokimyasal, optik ve piezoelektrik biyosensörler
  c. Elektrokimyasal DNA analizleri için tek kullanımlık sensör sistemleri
  d. DNA çip teknolojisi ve altyapısı sistemleri
  e. DNA biyosensör tasarımlarında kullanılan nanomalzemeler ve nanomalzemeye dayalı sensör sistemlerinin geliştirilmesi

  2. Analitik Yöntem Validasyonu

  3. Farmasötik Kalite Kontrol

  4. Spektroskopik Yöntemler

  a. Atomik absorpsiyon
  b. NMR, IR spektroskopisi
  c. Emisyon spektroskopisi
  d. Nefelometri
  e. Türbidimetri
  f. Polarimetri
  g. Refraktometri

  5. Ayırma yöntemleri

  a. Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi(HPLC) ve uygulamaları

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı (VERİLEN DERSLER) 

  Lisans Dersleri
  Genel Kimya I, II (güz-bahar)
  Analitik Kimya I, II (güz-bahar)
  Analitik Kimya I, II (Uygulama, güz-bahar)