Analitik Kimya Anabilim Dalı

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı (GENEL TANITIM)  

   

  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda temel araştırma alanı "Kimyasal Analiz" dir. Bu kapsamda, ilaçlar, organik ve inorganik maddelerin kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Analitik Kimya ve ilaç analizi alanında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi anabilim dalı amaçları arasındadır.

  Anabilim Dalı’nda lisans öğrencileri Uygulama Laboratuvarı dışında lisansüstü araştırma çalışmaları için 6 adet Araştırma Laboratuvarı mevcuttur. Gerek bu laboratuvarlardaki gerekse Fakültemiz Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL) bünyesinde analitik çalışmalarda kullanılabilecek tüm cihaz ve donanımlar bulunmaktadır. Bu imkanlar kullanılarak bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar ve projeler yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

 • Anabilim Dalımızda bulunan 6 adet Araştırma Laboratuvarı ile elektrokimyasal, spektroskopik ve kromatografik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik özellikle sağlık alanında pek çok akademik çalışma, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir. Analitik Kimyanın temel alanlarına yönelik bu araştırmalar aşağıda özetlenmektedir:

  Elektrokimyasal Yöntemler 
  • İlaç ve ilaç-DNA etkileşimi tayinine yönelik analizlerde kullanılan elektrokimyasal biyosensörler
  • DNA, RNA, protein ve hücre tabanlı biyosensörlerin geliştirilmesi ve klinik analizlerde kullanıma yönelik tasarımları
  • Nükleik asit tabanlı biyosensörlerin, mutasyonların ve patojenik mikroorganizmaların DNA düzeyinde tayinlerine yönelik genosensör çalışmaları
  • Elektrokimyasal DNA analizleri için tek kullanımlık sensör sistemleri
  • DNA / protein ve hücre düzeyinde çip teknolojisi ve altyapısı sistemleri
  • Nanomalzemeler ve nanomalzemeye dayalı sensör sistemlerinin geliştirilmesi
  Spektroskopik Yöntemler

  Moleküler ve atomik spektroskopik yöntemler ile iz elementler, antioksidan maddelerin kapasite tayinleri gibi ilaç, çevre ve sağlık alanında çalışmalar yürütülmektedir.

  Kromatografik Yöntemler (Ayırma Yöntemleri)

  • Konvansiyonel detektörlerin (HPLC-DAD, HPLC-FLD, HPLC-ECD) ve kütle detektörlerinin (LC-MS, LC-MS/MS) kullanıldığı izokratik/gradient ayırma yöntemlerinin geliştirilmesi
  • Çoklu detektör (Multidetector) çalışmaları
  • Geliştirilen yöntemlerin analitik geçerlilik (Validasyon) çalışmaları
  • İğnede türevlendirme (In-needle derivatization) çalışmaları
  • Yeni türevlendiricilerin (derivatization reagent) geliştirilmesi
 • Analitik Kimya Anabilim Dalı (VERİLEN DERSLER) 

  Lisans Dersleri

  Genel Kimya I, II (Güz-Bahar)
  Analitik Kimya I, II (Güz-Bahar)
  Analitik Kimya I, II Uygulama (Güz-Bahar)

   

  Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Katkı Verdiği Dersler

  Farmasötik Kalite Kontrol (Güz)
  Farmasötik Ar-Ge (Güz)
  Üniversite Yaşamına Geçiş Dersi (Güz)