Biyokimya Anabilim Dalı

 • Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, yaşam ve sağlık bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarındaki protein, RNA ve DNA düzeylerinde gözlenen farklılıkların belirlenmesi, Biyokimya biliminin temel konusudur. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır. Anabilim dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Lisans eğitimimizde, öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler ve ayrıca bu testlere girişim yapan ilaçlar da tanıtılmaktadır.

  Anabilim Dalımızın  yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitiminde ise; Biyokimya bilim alanı kapsamında ileri düzeyde verilen teorik ve pratik derslerin yanı sıra seminer programları ile bilimsel olarak  donanımlı araştırmacı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  • Çeşitli patolojik durumlarda serbest radikallerin etkileri, oksidatif stres mekanizmaları, antioksidan sistemler (Enzimatik ve non-enzimatik), antioksidan moleküller, oksidatif DNA hasarı
  • Eksitotoksisite, nörodejenerasyon mekanizmaları ve nöroprotektif ajanlar
  • Alzheimer hastalığı ve epilepsi deney modellerinde nöroterapötik yaklaşımlar
  • Akut ve kronik böbrek hastalıklarında hipoksik/iskemik hücre hasarı mekanizmaları
  • Hücre ölüm mekanizmaları
  • Nrf2/ARE yolağı
  • Ubikitinasyon, ubikitin aracılı protein yıkım yolağı, proteazomal yıkım
  • Otofaji
  • Kanser biyolojisi, Telomeraz aktivitesi
  • PARilasyon, PARP inhibisyonu ve DNA hasarı
  • Steroidojenez
  • İlaç aday moleküllerin biyolojik aktivite çalışmaları
  • Biyotinidaz ve  biyotin metabolizmasındaki rolü
 • Lisans Dersleri

  • Biyoloji II (Teorik - 2.yarıyıl)
  • Biyokimya I (Teorik- 3. yarıyıl) ve Biyokimya II (Teorik ve Pratik) (4.yarıyıl)
  • Biyokimya III (Klinik Biyokimya) (Teorik-5.yarıyıl)

  Tezli Yüksek Lisans Programı:

  Biyokimyasal Teknikler
  Temel Biyokimya I ve II
  İmmünolojinin Temelleri
  Endokrin Sistem Biyokimyası
  Vitamin Biyokimyası
  Klinik Biyokimya
  Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
  Moleküler ve Hücre Biyolojisi
  Moleküler Biyolojik Yöntemlere Giriş
  Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri

  Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

  İleri Biyokimya I ve II
  İleri Biyokimyasal Teknikler
  Özelleşmiş Dokuların Biyokimyası
  Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon
  Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları
  Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları
  Membran Biyokimyası
  Sinyal İletim Mekanizmaları
  İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I ve II
  Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi