Biyokimya Anabilim Dalı

 • Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarında biyomoleküllerin (örnek RNA, DNA, protein) düzeylerinde gözlenen değişikliklerin incelenmesi Biyokimya biliminin temel konusudur. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır.

  Anabilim dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler ve bu testlere girişim yapan ilaçlar da tanıtılmaktadır.

  Anabilim Dalımızın yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitiminde ise; Biyokimya bilim alanı kapsamında ileri düzeyde verilen teorik ve pratik dersler ve yanısıra seminer programları ile bilimsel olarak donanımlı araştırmacı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  • Çeşitli patolojik durumlarda serbest radikallerin etkileri, oksidatif stres parametreleri ve antioksidan sistemler (enzimatik ve non-enzimatik)

  - Proteinlerin oksidatif modifikasyonunun araştırılması
  - Miyeloperoksidaz-aracılı oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi
  - Miyeloperoksidaz aktivitesini etkileyen bileşiklerin incelenmesi
  - Antioksidan vitaminler ve doğal bileşikler
  - Oksidatif DNA hasarı

  • Eksitotoksisite, nörodejenerasyon mekanizmaları ve nöroprotektif ajanlar
  • Apoptozis (p53, Bcl-2, bax) ve DNA tamir genleri (ref-1/APE-Ref-1)
  • Tiyol redoks modülatör genleri (Trx, TrxR, c-fos, c-jun, HO-1)
  • Opioid sistem genleri (mu-opioid, delta-opioid, kapa opioid) ekspresyonları üzerinde çalışmalar
  • Biyotinidaz ve biyotin metabolizması
  • Ubikitin aracılı protein yıkım mekanizması
  • Endoplazmik Retikulum ilişkili istenmeyen protein yıkım mekanizması (ERAD)
  • Kistik fibröz, Huntington hastalığı, albinizm, kanser ve a1-antitripsin yetmezliği gibi hastalıklarda ERAD mekanizması
  • Endoplazmik Retikulum stresi
  • Otofaji ve ERAD ilişkisi
  • Proteazom inhibitör ilaç aday molekül taraması
  • Endositoz ve eksositoz yolaklarında SVIP adlı proteinin olası rolünün incelenmesi

   

   

 • Lisans Dersleri
  Biyokimya I
  Biyokimya II
  Biyokimya III
  Biyoloji II