Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden oldugu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

  Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, interdisipliner bir bilim dalı olan Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki temel kavramları özümsemis ve bunları meslegin her alanında uygulama yetenegine sahip eczacılar yetistirmeyi amaç edinmistir. Bunun yanı sıra, Anabilim Dalımız, Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki gelismeleri yakından takip ederek toplum saglıgına hizmet eden güncel arastırmalar yapmayı ve bu sekilde edindigi bilgi birikimini ögrencilerine en etkin sekilde aktarmayı hedeflemektedir.

  Anabilim Dalımızca Eczacılık Fakültesi ögrencilerine Farmasötik Mikrobiyoloji- İmmünoloji I ve II dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, Serbest eczacılık ve hastanede eczacılık uygulamaları, Kozmetik, İlaçta iyi üretim uygulamaları, Farmasötik kalite kontrol ve Farmasötik biyoteknoloji adlı derslerde de Anabilim Dalımız kendi alanına giren konularda katkı saglamaktadır. Ayrıca, Fitoterapi yüksek lisans programı kapsamında, ögretim üyelerimiz tarafından ilgili dersler verilmektedir. Anabilim Dalımızın Farmasötik Mikrobiyoloji yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bu programlara eczacılık ve veterinerlik fakülteleri ile fen fakülteleri biyoloji mezunları basvurabilmektedir.

  1. Antimikrobiyallere direnç ve moleküler mekanizmaları
  2. Farmasötik ürünlerin ve kozmetiklerin mikrobiyolojik yönden incelenmesi
  3. Bitkisel kökenli veya sentetik maddelerin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri
  4. Antibiyotik kombinasyonlarının etkilesimleri
  5. Hastane kaynaklı infeksiyon etkenlerinde antimikrobiyal direnç ve moleküler epidemiyoloji
 • DERSLER

  LİSANS DERSLERİ

  Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmunoloji-I (3 ECTS Kredisi):
  Dersin Amacı ve Hedefi
  : Mikroorganizmaların temel özellikleri, mikroorganizma-konak,mikroorganizma-ilaç ilişkileri ve immun sistem hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu konularda donanımlı eczacı yetiştirmek hedeflenmektedir.
  Dersin
  İçeriği: Genel Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların şekli, hücre yapısı, genetiközellikleri, metabolizmaları ve üreme özellikleri, bakteriyel patogenez, sterilizasyon vedezenfeksiyon yöntemleri, ilaç-mikroorganizma ilişkileri, antimikrobiyaller, etki spektrumlarıve direnç mekanizmaları gibi konuları kapsar.
  İmmunoloji: Bağışık yanıt, antijenler, antikorlar, antijen-antikor reaksiyonları ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını kapsar.

  Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmunoloji-II (6 ECTS Kredisi):
  Dersin Amacı ve Hedefi
  : İnsanlarda infeksiyon hastalıkları, etkenleri, tanıları ve tedavilerinde kullanılan antimikrobiyaller, infeksiyon immunolojisi ve mikrobiyolojinin ilaç endüstrisindeki yeri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu konularda donanımlı eczacı yetiştirmek hedeflenmektedir.
  Dersin
  İçeriği: Özel Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların özellikleri, yaptıkları hastalıklar, tanı yöntemleri, tedavileri, epidemiyolojik özellikleri ve korunma yolları gibi konuları kapsar. Pratik çalışmalarda da mikroorganizmaların özellikleri incelenerek identifikasyonu yapılmaktadır.İmmunoloji: İnfeksiyon etkenlerine karşı konakta gelişen hücresel ve sıvısal bağışık yanıtın özellikleri, bu bağışık yanıt ürünlerini saptama yöntemleri ve tanıdaki yerlerini kapsar.
  Farmasötik Mikrobiyoloji
  : Antibiyotiklerin üretimi, farmasötik ürünleri etkileyen mikroorganizma ekolojisi, fabrika ve hastane hijyeni, steril farmasötik ürünler, farmasötik ürünlerde mikrobiyal bozulma ve korunma, mikrobiyal orijinli farmasötik ürünler gibi konuları kapsar.