Farabi

Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında geçerli olan bir öğrenci değişim programıdır.
Bu program, öğrencilerin bir (güz) veya iki yarıyıl (güz-bahar) süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Bu program çerçevesinde Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinin anlaşma yapmış olduğu üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi http://farabi.ege.edu.tr/ web sayfasından alınabilir.