Kozmetoloji Bilim Dalı

 • Kozmetoloji, her yaş grubundan insanın ilaçlardan bile daha fazla kullandığı ürünlerin formülasyonu ve üretimi ile ilgilenen bir eczacılık disiplinidir.

  Bilim Dalımız kozmesötik aktif maddelerin formülasyonu, tasarımı ve optimizasyonu konusunda çalışmaktadır. Kozmetik yarı-katı preparatların hazırlanması (merhem, krem ve jeller), koloidal sistemler (emülsiyonlar, suspansiyonlar) ve alternatif ilaç taşıyıcı sistemler (nanopartiküller ve lipozomlar), bu ürünlerin uygulamaları ve kalite kontrolleri araştırma kapsamındadır.

 • Araştırma konuları;

  *Doğal ve sentetik aktif maddelerin, kozmetik yardımcı maddelerin ve formülasyonların fizikokimyasal özellikleri (reoloji ve yüzey kimyası)
  *Konvansiyonel formülasyonların geliştirilmesi: yarı-katı preparatlar (merhemler, kremler ve jeller) ve koloidal sistemler (emülsiyonlar, suspansiyonlar)

  *Nanopartikül, lipozom, çoklu emülsiyon ve mikrosünger gibi alternatif ilaç hedefleme sistemleri, yapıları ve deri ile etkileşimleri

  *Kozmetiklerin uygulandıktan sonra dermatolojik değerlendirmeleri: derinin yapı ve fonksiyonları, deri yaşlanmasının sebep ve fizyolojisi, deri bölümlerinin sorunları, iritasyon mekanizması, hassasiyet ve alerji

  *Geliştirilen formülasyonların hızlandırılmış stabilite çalışmaları

  *Kozmetiklerin kalite kontrolü

 • LİSANS EĞİTİM

  Kozmetoloji (6. yarıyıl)

  Amaç ve hedef
  Kozmetik alanında kullanılan formülasyonlar için lisans düzeyinde bilgi sağlamak. Karakterizasyon ve etkilerinin değerlendirilmesi de çalışılmaktadır.
  Kozmetolojinin amacı güçlü bir bilimsel temel oluşturmak ve bu konuda uzman kişiler yetiştirmektir.

  Ders içerikleri

  Kozmetiklere genel bakış
  Kozmetiklerdeki aktif bileşenler
  Deri kremleri
  Antiperspiranlar ve deodoranlar
  Güneşten koruyucu preparatlar
  Pudralar ve tırnak ürünleri
  Saç preparatları
  Kozmetiklerde uygulanan testler
  Stabilite testleri
  Modern kozmetik taşıyıcı sistemler
  (Lipozom, niozom, çoklu emülsiyon, mikrosünger, mikroemülsiyon, sıvı kristaller)