Kurullar

E. Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Esra Baloğlu (Dekan V.)
Prof. Dr. Zeliha Kerry
Prof. Dr. Gülten Kantarcı
Prof. Dr. Ulvi Zeybek
Prof. Dr. Yeşim Karasulu
Prof. Dr. Hande Gürer Orhan
Prof. Dr. Özlem Söğüt
Doç. Dr. Gözde Elgin Cebe
Doç. Dr. Hüseyin Taşlı
Yrd. Doç. Dr. Gönen Özşarlak Sözer

E. Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Esra Baloğlu (Dekan V.)
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan
Prof. Dr. Zeki Topçu
Prof. Dr. Nehir Somer
Doç. Dr. Vildan Alptüzün
Doç. Dr. Mesut Arıcı
Yrd. Doç. Dr. Fethiye Ferda Yılmaz