Misyon-Vizyon, İllkeler, Stratejik Plan

MİSYONUMUZ

Toplumun sağlık düzeninin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar, üst düzey bilgi ve becerileri sahip, gelişime ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi bir yaklaşımla nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip teknolojileri üreten, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
 • Eğitimde kaliteyi gözetmek
 • Bilimsel araştırmaları teşvik etmek
 • Mesleki deontoloji ve etik anlayışa sahip olmak
 • Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek
 • Kurum kültürünü geliştirmek
 • Şeffaf, paylaşımcı, katılımcı çağdaş bir yönetim politikası izlemek
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Kaynakları etkin kullanmak
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek
 • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
 • Çevreye duyarlı olmak