Bölüm Sekreterlikleri

Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Sekreterliği : 311 39 62
Analitik Kimya Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 62
Biyokimya Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 62
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 62
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 62
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Sekreterliği : 311 39 66
Farmakoloji Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 69
Farmakognozi Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 66
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 13 64
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 72
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 66
Eczacılık Teknolojisi Bölüm Sekreterliği : 311 39 81
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 81
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 81
Radyofarmasi Anabilim Dalı Sekreterliği : 311 39 81