Radyofarmasi Anabilim Dalı

 • Nükleer Tıp alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, yapılarında radyoaktif kısım (radyonüklid) içeren farmasötik dozaj şekillerine "Radyofarmasötik" adı verilir.

  Radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radiolabelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanmasına kadar geçen süreçten sorumlu eczacılık dalına "Radyofarmasi" ve bu işlerle uğraşan eczacıya "Radyofarmasist (Nükleer Eczacı)" denir.

  Radyofarmasötiğin hastaya verilmesinden sonra, radyonüklitten yayılan radyasyon dedektörlerle belirlenip, bilgisayar yardımı ile görüntüye dönüştürülür. Radyofarmasötiklerin organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Ayrıca radyofarmasötikler tedavi ve farmasötik dozaj şekillerinin geliştirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

   

  Anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimi alan eczacılar "radyofarmasist" ünvanı alırlar. Radyofarmasistler;

  • Üniversitelerde akademik personel olarak
  • Nükleer tıp merkezlerinde radyofarmasist olarak
  • Radyofarmasötik üreten ilaç firmalarında çalışarak, mesleki kariyerlerine devam edebilirler.
 • İlgi Alanlarımız:

  Yeni kemik, tümör, infeksiyon-inflamasyon, bekçi lenf düğümü görüntüleme ajanlarını, radyofarmasötikleri geliştirilmesi, kalite kontrollerinin yapılması, kullanıma hazır liyofilize kitlerinin hazırlanması. Çeşitli dozaj formları ve etkin maddelerin radyoaktif işaretlenerek, ilaç hedefleme, biyodağılım çalışmalarının yapılması. Protein ve hücrelerin radyoişaretlenmesi.

 • Lisans Programında Öğrencilerimize Verilen Dersler ve İçerikleri;

  Radyofarmasi: Öğrenciler, radyoaktivite, radyofarmasi ve radyofarmasötikler ile ilgili temel kavramları, radyonüklidlerin üretim yöntemlerini, ideal bir radyofarmasötiğin özelliklerini, radyofarmasötiklerin hazırlanmasını, lokalizasyonunu, dozaj şekillerini, nükleer tıpta sık kullanılan radyonüklidleri, radyofarmasötiklerin hazırlanması ve uygulanmasını, jeneratörlerin ve radyofarmasötiklerin kalite kontrolunu, yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesini etkileyen faktörleri, doz hesaplarını, pediatrik uygulamaları, advers reaksiyonları, ilaç-radyofarmasötik etkileşimlerini, radyasyonla sterilizasyonu, GMP, iyonize radyasyonun biyolojik etkilerini, radyasyondan korunmanın temel ilkelerini, radyoizotop laboratuvarlarında uyulması gereken kuralları öğrenirler.