Çerez Örnek
canlı destek

Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ

Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar, üst düzey bilgi ve becerilere sahip, gelişime ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi bir yaklaşımla nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip teknolojileri üreten, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ