Çerez Örnek
canlı destek

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı (Genel Tanım)

Farmasötik Teknoloji kısaca, doğal, yarı sentetik ve sentetik etkin ve yardımcı maddeler kullanılarak bir ilaç şeklinin geliştirilmesi, sanayide üretilmesi ve hastalarda kullanımını ilgilendiren tüm teknolojiler olarak özetlenebilir. Bu aşamalarda gereken analiz, test ve kalite kontrol çalışmalarını yapar, gerekirse yeni analiz ve test yöntemleri geliştirir.

Bu konuların öğrencilerimize aktarılması için Farmasötik Teknoloji I-II-III-IV teorik dersleri ile laboratuvarları, Kozmetoloji, Biyofarmasötik, Farmakokinetik dersleri, 5. yıl dersleri ve Atatürk MYO'da 5 adet Eczacılık Teknikerliği dersleri verilmektedir.

Güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızla, bilimsel altyapı ve araştırma olanaklarıyla, bilim insanları yetiştirilmektedir.

Yaşam boyu eğitimin gereği olarak gerçekleştirdiğimiz meslek içi eğitim programları kapsamında, üreticiler ve eczacılar için kozmetik ürünler, majistral preparatlar gibi eğitimlerin yanı sıra, tüm mezunlar ve sanayi için ileri Farmasötik Teknoloji, üretim, GMP ve ruhsatlandırma konularında eğitimler verilmesi de yer almaktadır.

Anabilim Dalımızda bu dönemde ondan fazla  TÜBİTAK (1001-1003-1002-1505) projesi ile 14 BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) projesi yürütülmektedir.

Çevre hastanelerden her gün gelen reçeteler doğrultusunda majistral ilaç hazırlamaktadır.

Laboratuvarlarmızda her türlü kozmetik ve farmasötik ürünler geliştirilip, analiz ve kalite kontrolleri dahil çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Formülasyonların etkin maddelerle etkileşimleri, yeni ilaç taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi, geliştirilen formülasyonlarda salım çalışmalarının yanı sıra bitmiş ürün stabilite çalışmaları ve fizikokimyasal analizler de Döner Sermaye Hizmetleri kapsamında yapılmaktadır.

Araştırma alanları

 • Tablet, kapsül (katı ilaç şekilleri)
 • Parenteral dozaj şekilleri ve parenteral ilaç üretimi
 • Merhem, krem, emülsiyon, jel (yarı katı ilaç şekilleri),
 • Mikropartikül, mikrosünger
 • Nano-partiküler formülasyonlar (polimerik ve lipidik nanopartiküller, lipozomlar)
 • Yamalar
 • İlaç üretim ve test yöntemleri konusunda çalışmalar
 • Yeni kozmetik ürün formülerinin geliştirilmesi
 • Kozmetik ürünlerin testleri ve güvenlik değerlendirme çalışmaları
 • In vitro yöntemlerin, in vivo sonuçlarla korelasyonu
 • Geliştirilmiş ilaç formülasyonlarının, hızlandırılmış stabilite çalışmaları

LİSANS EĞİTİMİ


Farmasötik Teknoloji I (5. yarıyıl)

Amaç ve hedef
Öğrencilerin dozaj şekli hazırlamada kullanılan ilaç ve hammaddelerin tanımlarını, klasik ve modern terapötik formülasyonlar üzerindeki araştırmaları, ekstraksiyon yöntemleri ile ilaç hazırlanmasını, ambalaj materyallerini ve bu materyaller ile boyar maddelerin etkileşimlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Ders içerikleri
İlaç, ısıtma, karıştırma ve süzme yöntemleri
Su
Çözeltiler
Ekstraksiyon yöntemleri ve ekstraksiyon yöntemleri ile hazırlanmış  ilaçlar
Aerosoller
Ambalaj materyalleri ve ambalajlı ilaçların saklanması
Boyar maddeler

Farmasötik Teknoloji II (6. yarıyıl)

Amaç ve hedef
Öğrencilerin iki fazlı, kolloidal, yarı katı ilaç sistemleri ile suppozituvarların yapısı ve hazırlanması ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Ders içerikleri
Kolloitler
Süspansiyonlar
Emülsiyonlar
Merhemler
Patlar
Supozituarlar

Farmasötik Teknoloji III (7. yarıyıl)

Amaç ve hedef
Farmasötik teknoloji dersi boyunca öğrenciler izotonik formülasyon hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Sterilizasyon ve kontaminasyonun engellenmesi, ilaçların stabilitesi ve geçimsizlik hakkındaki bilgi ve  teknolojileri içerir.

Ders içerikleri

İzotonik çözeltiler
Sterilizasyon yöntemleri
Kontaminasyon
İlaç stabilitesi
Geçimsizlik
Cerrahi malzemeler

 Farmasötik Teknoloji IV (8. yarıyıl)

Amaç ve hedef
Bu derste öğrenciler, kontrollü salım sistemleri, tozlar, kapsül ve tabletler gibi katı dozaj şekillerinin klasik ve modern terapötik formülasyonları hakkında bilgi edinmektedirler. Derste preparatlarda kullanılan doğal, yarı-sentetik ve sentetik materyaller (yardımcı maddeler), hazırlama ve uygulama yöntemleri, teknolojileri, kalite kontrol çalışmaları, ilaçların stabiliteleri ve geçimsizlikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Ders içerikleri

Jelatin kapsüller
Granüle
Tablet
Kontrollü salım sistemleri

Pratik çalışmalarda; laboratuarda öğrencilerin Farmasötik Teknoloji derslerindeki konular ile ilgili dozaj şekillerini hazırlamaları istenmektedir.

İlaçta İyi Üretim Uygulamaları (9. yarıyıl)

Amaç ve hedef
İlaç endüstrisinde ilaç etkin bileşiklerinin ve farmasötik şekillerin üretim süreçlerinde gerekli olan endüstriyel bilgi ve deneyimin kazanılmasıdır. Bu bağlamda iyi üretim uygulamaları çerçevesinde sentetik, yarı sentetik ve biyolojik etkin madde üretim tekniklerinin, radyofarmasötik üretim uygulamalarının ve farmasötik şekil üretim teknolojilerinin tanıtılması ve bu alandaki ulusal ve uluslar arası ölçütlerin iyi üretim uygulamaları ve ruhsatlandırma aşamaları ile ilişkilendirilerek anlatılması öğrencilere nosyon kazandırır.

Ders İçerikleri

İyi üretim uygulamalarının ve iyi üretim uygulamaları kılavuzunun tanıtılması
Ortak teknik döküman dosyası kalite modülünün tanıtılması ve iyi üretim uygulamaları ile ilişkisi
Etkin madde üretimi
Sentetik ve yarısentetik üretim teknikleri
International conference on harmonisation (ICH) ve european medicines agency (EMEA) kriterlerine göre sentetik ilaç etken madde üretiminde önem taşıyan hususlar ve sınırlamalar
Biyolojik üretim teknikleri
Biyoteknolojik üretim teknikleri
Rekombinant ilaç üretiminde verimliliği arttırma yöntemleri
Mikrobiyolojik üretim teknikleri
İmmünolojik ürünlerin üretimi ve kalite kontrolü
Antibiyotiklerin üretimi ve fermantasyon teknikleri
Tedavide kullanılan mikrobiyal kaynaklı ürünler
Üretimde genel sterilizasyon ve hijyen yaklaşımı
Bitkisel üretim teknikleri
Tıbbi bitki kültürüne ilişkin temel prensipler
Drog hazırlanmasına ilişkin temel prensipler
Hücre süspansiyonu ve doku kültürü metodu
Bitkisel ilaç üretim standardları
Farmasötik şekil üretimi
Farmasötik üretim teknikleri
Farmasötik mühendislik
Kalite tasarımı
Yeni farmasötik şekil üretim teknikleri
Ekstrüzyon teknikleri
Peptid-protein formülasyonu
Nanopartiküller
Multipartiküler sistemler
Sakızlar
Radyofarmasötik üretim teknikleri
İyi radyofarmasötik uygulamaları
Radyonüklit ve radyofarmasötik üretimi ve emea kriterleri
Farmakopelerde yer alan radyofarmasötiklere ait dozaj şekilleri ve hazırlanmaları

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ