EGE ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

FABAL

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi;

  • Başta farmasötik bilimler olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde bilimsel araştırmalara altyapı oluşturmak;
  • Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel projeler geliştirmek;
  • Farklı alanlarda araştırma yapan bilim insanlarının multidisipliner bir anlayışla ortaklaşa çalışmalar yürütebilmesini sağlamak;
  • Mesleki sorumluluk alanlarında danışmanlık, analiz hizmetleri, araştırma işbirliği, ürün geliştirme ve eğitim faaliyetleri sunmak;
  • İlaç endüstrisinden gelen çözüm ve hizmet taleplerine cevap vererek üniversite-sanayi işbirliğini etkin bir şekilde temin etmek üzere

Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL) adıyla bir merkez araştırma laboratuvarı kurmaktadır. Devlet Planlama Müsteşarlığı Altyapı Projesi desteği ile kurulan FABAL,  Formülasyon Geliştirme Laboratuarı, Moleküler Biyoloji Laboratuarı ve Farmasötik Analiz Laboratuarı olmak üzere 3 alt laboratuardan oluşacaktır. FABAL mevcut cihaz altyapısıyla, belirlenen kullanım koşulları çerçevesinde üniversitemiz araştırmacılarına ve diğer kurum ve kuruluşlara hizmet etmektedir.

FABAL Web Sayfalarına http://fabal.ege.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.