Çerez Örnek
canlı destek

Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji Anabilim Dalı (Genel Tanım)

Farmakoloji ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, hücrealtı yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro veya deney hayvanı ve/veya insan üzerinde in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tedavisi, tanısı, profilaksisi ve diğer tıbbi amaçlar için en uygun kimyasal maddenin saptanması ve ilaç olarak geliştirilmesi ile uğraşır. Yeni sentez edilmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini, biyolojik yazgısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Farmakoloji, canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya kadar uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı olarak yürütür.

Farmakoloji Anabilim Dalı olarak; ilacın farmakolojik etkisinin devamlılığını, hastaya sunulmasını, emniyet, etkinlik ve kalite güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilebilen ve meslek yaşamı boyunca mesleki bilgisinin etkinliğini ve yeterliğini sürdürme sorumluluğunu taşıyan eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Araştırma Alanları

 • Kardiyovasküler farmakoloji
  Erektil disfonksiyon
 • Endotelyal disfonksiyon
 • Diyabet
 • Kanser

Gaz yapılı nörotransmitterler (Hidrojen sülfür, nitrik oksit ve karbonmonoksit), vasküler hastalıkların patojenezinde yer alan sinyal yolakları, vasküler ve endotelyal disfonksiyon tedavisinde potansiyel ilaç adaylarının araştırılması, kanserleşme, neoplastik dönüşüm, apoptoz, hücre içi kalsiyum homeostazı, işlevsel genomik, antioksidan proteinler, matriks metalloproteinazlar, telomerler, endotelyum ve nitrik oksit ilgi alanları içerisindedir.
Erektil disfonksiyon, perivasküler intimal kalınlaşma ve ateroskleroz, balon anjiyoplasti, diyabet, oksidatif stres, hiperkolesterolemi, kardiyak iskemi modelleri, hücre kültürü ve posttranskripsiyonel gen susturma teknikleri kullanılmaktadır. Hidrojen sülfürü hedefleyen ilaç adayları ve sekonder metabolitlerin keşfine yönelik araştırmalar devam etmektedir.

Farmakoloji Anabilim Dalı Verilen Dersler

 • Farmakolojiye Giriş
 • Farmakoloji ve Farmakoterapi I
 • Farmakoloji ve Farmakoterapi II
 • Farmakoloji ve Farmakoterapi III
 • Farmakoloji ve Farmakoterapi IV
 • Farmasötik Bakım

Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin katkı verdiği dersler

 • Moleküler Biyolojiye Giriş
 • Eczacılıkta Teknik İngilizce
 • Eczacılığa Giriş

Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yasemin ERAÇ (A. D. Başkanı)
Doç. Dr. Gülnur SEVİN
Doç. Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER
Doç. Dr. Göksel GÖKÇE
Doç. Dr. Ceren KORKMAZ
Arş. Gör. Dr. Gökçe YILDIRIM BUHARALIOĞLU
Arş. Gör. Elif ALAN
Arş. Gör. Emine Nur ÖZBEK

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ