canlı destek

Dekanın Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne hoşgeldiniz!

Sağlıkta kalite, günümüzde olduğu gibi gelecekte de ülkemizin öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edecektir. Bu nedenle sağlık alanının vazgeçilmez bir ögesi olan eczacılık ve eczacılık uygulamalarına yönelik bir eğitimin olabilecek en mükemmel şekilde verilmesi de sağlıkta kalite kavramıyla doğrudan ilişkilidir.  Alanında önderlik yapabilecek bir eczacılık eğitimi veren, bu yıl itibarıyla 43.kuruluş yılını kutlayan ve köklü bir kurum olan Fakültemiz eğitim ve araştırma alanındaki zengin deneyimi çerçevesinde ülkemizin gereksinim duyduğu niteliği taşıyan mezunlar vermeyi  hedeflemektedir. 

Eczacılık mesleği, insanlık tarihi kadar eskilere dayanan ve çok önemli gelişim süreçlerini izlemiş mesleklerden biridir. Antik çağlardan başlayan bu süreç geleneksel uygulama biçimlerinden rekombinant DNA ürünlerinin, nanoteknolojik yaklaşımlarla üretilen ilaçların kullanıldığı günümüzdeki modern eczacılık uygulama biçimlerine ulaşmıştır.  Bununla birlikte tüm dünyada sürekli değişen mesleki vizyon ve eğilimler eczacılık mesleği için de geçerlidir. Oldukça yakın bir geçmişte eczacılık için klinik eczacılık ve fitofarmasi gibi bazı uzmanlıklar tanımlanmış olup, eczacılığın mesleki gelişim süreci devam etmekte, uygulama biçimleri de çeşitlilik kazanmaya başlamaktadır.

Fakültemiz  eczacılık eğitimi yanı sıra  bilimsel araştırma ve geliştirme hedefleri açısından da alanında öncü bir konumda olmayı sağlayacak ilkeleri benimsemektedir. Bu çerçevede sahip olduğumuz nitelikli akademik ve bilimsel altyapıyı kullanarak, çok disiplinli bir yaklaşımla, ulusal, uluslararası işbirlikleri kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak suretiyle eczacılık ve sağlık alanlarında ülkemizin bilimsel birikimine somut katkı sağlamakta olup, bu katkının sürekliliğini sağlayacak hedefleri benimsemekteyiz.

Sağlık hizmetlerindeki rolü bakımından eczacı, ilaçların üretimi, kullanımı ve danışmanlığı açısından en yetkin kişidir. Bu mesleki rolün yanı sıra eczacı hayat boyu öğrenen ve öğreten bir birey olmak suretiyle toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesine de destek sağlayacak kişidir. Bu nedenle Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hem sağlık hizmetleri hem de toplumsal alandaki rolünü özümsemiş bilimsel bakış açısını sürekli geliştiren eczacıların yetiştirilmesine katkıda bulunacak olmanın gururunu her zaman taşıyacaktır.

Kariyer, karar vermek ve bir tercihte bulunmayı gerektiren, ancak bilinçli ve doğru bir karar verildiğinde yaşamı anlamlı kılan bir durumdur.  Eczacı olmayı seçerek kariyer yolunda atmış olduğunuz doğru adımdan dolayı sizi  kutluyor,  başarı dileklerimle selamlıyorum.

 

 

Prof.Dr. Ayfer YALÇIN

Dekan 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ