Çerez Örnek
canlı destek

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Genel Tanım)

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, interdisipliner bir bilim dalı olan farmasötik mikrobiyolojinin temel kavramlarını özümsemiş ve bilgilerini mesleğin her alanında uygulama yeteneğine sahip eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun yanı sıra, Anabilim Dalımız, Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek toplum sağlığına hizmet eden güncel araştırmalar yapmayı ve bu şekilde edindiği bilgi birikimini öğrencilerine en etkin şekilde aktarmayı hedeflemektedir.

Anabilim Dalımızca Eczacılık Fakültesi öğrencilerine öncelikle Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmünoloji I ve II dersleri, ayrıca seçmeli olarak; “İmmünoloji”, “İnfeksiyon Hastalıkları, Antimikrobiyaller ve Akılcı Kullanımları”, Farmasötik Endüstride Mikrobiyolojik Uygulamalar” dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımızda eczacılık, diş hekimliği, tıp, veterinerlik, hemşirelik fakülteleri ve fen fakülteleri biyoloji mezunlarına yönelik Farmasötik Mikrobiyoloji yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Anabilim Dalımız ayrıca, “Fitoterapi Yüksek Lisans Programı”, “Serbest Eczacılık ve Hastanede Eczacılık uygulamaları”, “Kozmetoloji”, “İlaçta İyi Üretim Uygulamaları”, “Farmasötik Kalite Kontrol” ve “Farmasötik Biyoteknoloji” gibi lisans derslerinde de kendi alanına giren konularda katkı sağlamaktadır.

 

Araştırma Alanları

  • Enfeksiyon etkeni mikroorganizmalarda antimikrobiyal ve dezenfektanlara direnç, moleküler direnç mekanizmaları, ve virulans faktörleri (biyofilm vb.)
  • Toplum ve hastane kökenli enfeksiyon etkenlerinde moleküler epidemiyoloji
  • Farmasötik ürünler ve kozmetiklerde mikrobiyolojik testler
  • Doğal veya sentetik maddelerin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri
  • Antimikrobiyal kombinasyonların mikroorganizmalar üzerine etkileri

LİSANS DERSLERİ

Zorunlu Dersler

Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmunoloji-I
Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmunoloji-II

Seçmeli Dersler

İmmünoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Antimikrobiyaller ve Akılcı Kullanımları
Farmasötik Endüstride Mikrobiyolojik Uygulamalar

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hüseyin TAŞLI (Ab. D. Başkanı)

Prof. Dr. Şafak ERMERTCAN 

Prof. Dr. Mine HOŞGÖR LİMONCU

Prof. Dr. Bayrı ERAÇ

Doç. Dr. Fethiye Ferda YILMAZ

Arş. Gör. Mustafa ÖKEER

Arş Gör. Ayşegül ATEŞ

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ