Çerez Örnek
canlı destek

Eczacılık Meslek Bilimleri

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Varol PABUÇÇUOĞLU

İletişim

Sekreterlik Tel Dahili : 3969
E-posta :
varol.pabucuoglu@ege.edu.tr

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı olmak üzere altı anabilim dalından teşekkül etmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ