Çerez Örnek
canlı destek

Değişim Programları

Mevlana

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, Türk üniversiteleri ile dünya üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi amacıyla uygulanan programlardan birisidir. Değişim Programı Protokolü imzalanmak istenen yurtdışı üniversitenin diploma denkliği, YÖK tarafından tanınıyor olmalıdır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak programa verilen isimle uyumlu bir şekilde hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik, bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsayabilir. Öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana programı öğrenci değişim programından sadece yükseköğretim örgün kayıtlı öğrencileri yararlanabilir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk (2,5/4) olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının ise dört üzerinden en az üç (3/4) olması koşulu aranır.

Programla ilgili daha fazla bilgi için https://mevlana.yok.gov.tr/temel-bilgiler

Koordinatör:         Prof. Dr. Hilmi ORHAN 
Telefon:                +90 232 311 40 73
e-posta:                 hilmi.orhan@ege.edu.tr
Web sitesi:            https://international.ege.edu.tr/index.php

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ