EGE ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Üniversitemizde çalışma veya araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık yönünden güvenliği ve esenliğinin korunması, çalışma veya araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasının ve takip edilmesinin sağlanması amacıyla, çalışma veya araştırma protokolü, çalışma veya araştırmanın tasarımı ve uygunluğu, gönüllülerin dâhil edilme ve dışlanma kriterleri, araştırmacıların uygunluğu, çalışma veya araştırma yapılacak yerlerin yeterliliği ve gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar ve çalışma veya araştırmalarla ilgili diğer konuları klinik ve etik yönden değerlendirmek amacıyla; "Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik"in 20. ve 21. maddeleri uyarınca, "Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu"nun teşekkülüne ve Kurula aşağıdaki üyelerin seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

1. Prof.Dr.Kevser Özgen ÖZER Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkam
2. Prof.Dr.Ferzan LERMİOĞLU ERCİYAS Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
3. Prof.Dr.Hüsniye KAYALAR Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Prof.Dr.Mukaddes GÜNELİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
5. Prof.Dr.İdil ÜNAL Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
6. Prof.Dr.Tuğruı DERELİ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
7. Prof.Dr.Gülnur EMİNGİL Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
8. Doç. Dr. İlgen ERTAM Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
9. Doç.Dr.Zeynep SOYER Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
10. Av.Tayfun OZANKAYA Hukukçu
11. Nesrin KARABAY PAL Sağlık mensubu olmayan kişi

Sekretarya

Aynur Erbatur : aynurerbatur@hotmail.com

Semra Yeşil : semra.yesil@ege.edu.tr

 

Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru Şekline İlişkin Klavuz

Standart Çalışma Yöntemi Esasları Klavuzu

Başvuru formu

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu

Kozmetik Etik Güvenlilik Çalışmaları Klinik A Başvuru Üst Yazı