Çerez Örnek
canlı destek

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Üniversitemizde çalışma veya araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık yönünden güvenliği ve esenliğinin korunması, çalışma veya araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasının ve takip edilmesinin sağlanması amacıyla, çalışma veya araştırma protokolü, çalışma veya araştırmanın tasarımı ve uygunluğu, gönüllülerin dâhil edilme ve dışlanma kriterleri, araştırmacıların uygunluğu, çalışma veya araştırma yapılacak yerlerin yeterliliği ve gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar ve çalışma veya araştırmalarla ilgili diğer konuları klinik ve etik yönden değerlendirmek amacıyla; "Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik"in 20. ve 21. maddeleri uyarınca, "Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu"nun teşekkülüne ve Kurula aşağıdaki üyelerin seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

NO.

ADI-SOYADI

KURUMU

1

Prof. Dr. Özgen ÖZER (Başkan)

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

3

Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi

4

Prof. Dr. İdil ÜNAL

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

5

Prof. Dr. İlgen ERTAM SAĞDUYU

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

6

Prof. Dr. Bijen KIVÇAK

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

7

Prof. Dr. Zeynep SOYER

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

8

Prof. Dr. Evren HOMAN GÖKÇE

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

9

Doç. Dr. Gülnur SEVİN

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

10

Av. Gökçe Baybora ASLAN

Hukuk Müşavirliği

11

Nesrin KARABAY PAL

Emekli Ziraat Mühendisi


Aynur Erbatur : aynurerbatur@hotmail.comSekretarya

Semra Yeşil : semra.yesil@ege.edu.tr

 

Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru Şekline İlişkin Klavuz

Standart Çalışma Yöntemi Esasları Klavuzu

Başvuru formu

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu

Kozmetik Etik Güvenlilik Çalışmaları Klinik A Başvuru Üst Yazı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ