Çerez Örnek
canlı destek

Radyofarmasi Anabilim Dalı

Radyofarmasi Anabilim Dalı (Genel Tanım)

Nükleer Tıp alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, yapılarında radyoaktif kısım (radyonüklid) içeren farmasötik dozaj şekillerine "Radyofarmasötik" adı verilir.

Radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radiolabelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanmasına kadar geçen süreçten sorumlu eczacılık dalına "Radyofarmasi" ve bu işlerle uğraşan eczacıya "Radyofarmasist (Nükleer Eczacı)" denir.

Radyofarmasötiğin hastaya verilmesinden sonra, radyonüklitten yayılan radyasyon detektörlerle belirlenip, bilgisayar yardımı ile görüntüye dönüştürülür. Radyofarmasötiklerin organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Ayrıca radyofarmasötikler tedavi ve farmasötik dozaj şekillerinin geliştirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

 Anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimi alan eczacılar "Radyofarmasist" ünvanı alırlar. Radyofarmasistler;

 • Üniversitelerde akademik personel olarak,
 • Nükleer tıp merkezlerinde radyofarmasist olarak,
 • Radyofarmasötik üreten ilaç firmalarında çalışarak mesleki kariyerlerine devam edebilirler.

Araştırma Alanları

 • Yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesi, kalite kontrollerinin yapılması, kullanıma hazır liyofilize kitlerinin hazırlanması.
 • Çeşitli dozaj formları ve etkin maddelerin radyoaktif işaretlenerek, ilaç hedefleme, biyodağılım çalışmalarının yapılması.
 • Protein ve hücrelerin radyoişaretlenmesi.

Projeler

 1. “1-[{1'-(1''-Deoksi-2'',3'':4'',5''-di-O-izopropiliden-β-D-frukto piranoz-1''-il)-1'H-1',2',3'-triazol-4'-il}metil]-5-florourasil’in 99mTc ile işaretlenmesi ve geliştirilen radyofarmasötiğin etkinliğinin hücre kültürü çalışmaları ile değerlendirilmesi” TÜBİTAK PROJESİ (Tamamlandı).
 2. 99mTc ile İşaretli Antibiyotiklerin Enfeksiyon ve Enflamasyon Odaklarını Görüntüleme Potansiyellerinin Araştırılması” TÜBİTAK PROJESİ (110S229), (Tamamlandı).
 3. “Kanser Tanısında Kullanılmak Üzere Radyoişaretli İnsan Serum Albumini Nanopartiküllerinin Hazırlanması” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (16ECZ016), (Devam Ediyor).
 4. “Mikroemülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilerek Spray-Drying Tekniğiyle Toz Haline Getirilmesi, Radyoişaretlenmesi ve Etkinliğinin Hücre Kültürü Çalışmalarıyla DeğerlendirilmesiEge Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (16ECZ017), (Devam Ediyor).
 5. “Meme kanseri tanısı amacıyla Tc-99m ile işaretli ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (14ECZ037), (Devam Ediyor).
 6. 99mTc İle İşaretli Risedronat Sodyumun Mikroemülsiyon Formülasyonunun Hazırlanıp Biyoyararlanımının Hücre Kültürü Yöntemiyle Değerlendirilmesi.” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (14ECZ031), (Devam Ediyor).
 7.  “99mTc ile İşaretli Alendronat Sodyumun Kemik Tümörü Tutulumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (13ECZ028), (Tamamlandı).
 8. “Enfeksiyon ve Enflamasyon Odaklarının Ayrımı İçin Kullanılacak Enjeksiyonluk Dozaj Şekillerinin Formülasyonu” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (11ECZ010), (Tamamlandı).
 9. “Alendronat Sodyumun Farklı Formülasyonlardaki Biyoyararlanımı”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (08ECZ015), (Tamamlandı).

Verilen Dersler

Radyofarmasi (VII. Yarı Yıl, Güz sömestri).

Radyofarmasi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Evren ATLIHAN GÜNDOĞDU(A. B. Başkanı)

Doç. Dr. Meliha EKİNCİ

Dr. Öğr. Üy. Emre ÖZGENÇ

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ