Çerez Örnek
canlı destek

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı (Genel Tanım)

Farmasötik Botanik dersinin amacı; tedavide, eczacılık teknolojisinde, gıda desteği olarak ve fitoterapi alanında kullanılan tıbbi bitkilerin taksonomik sınıflandırmaya uygun olarak tayini, anatomik ve morfolojik özelliklerinin tanıtılması, bitkilerin yayılış alanları, ekonomik değerleri ve tarihsel kullanımları hakkında bilgilerin verilmesidir. Bu kapsamda tıbbi bitkiler ile zehirli bitkilerin kimyasal içerikleri, biyoaktiviteleri ile birlikte bitkilerin farmakolojik, klinik özellikleri ve ilaç bitki etkileşimleri de sunulmaktadır.

Araştırma Alanları

 

 • Tıbbi, faydalı, zehirli ve zararlı bitkilerin tayini.
 • Türkiye florasında yayılış gösteren bitkiler üzerinde taksonomik, morfolojik, anatomik ve sitolojik çalışmalar.
 • Tıbbi bitki, herbaryum (İZEF) ve fitocoğrafya veri tabanı çalışmaları.
 • Tıbbi bitkilerin etnobotanik/etnofarmakolojik kullanımları.
 • Tıbbi bitkiler ve fitoterapiye yönelik taramalar.
 • Fitokimyasalların farklı koşullara bağlı değişimleri ve analiz çalışmaları.
 • Sekonder metabolit izolasyonu ve yapı tayini.
 • Aktivite rehberli izolasyon çalışmaları.
 • Bitkisel ekstre ve saf maddeler üzerinde biyoaktivite çalışmaları.
 • İlaç - bitki etkileşim çalışmaları.
 • Achillea, Centaurea, Inula, Artemisia, Hypericum, Helichrysum, Posidonia, Morus, Salvia, Lichenes, Galanthus, Sternbergia, Hypecoum, Ulva, Ziziphora, Cistus taksonları
 

Verilen Dersler

 

Biyoloji-I (1. Yıl Güz dönemi)
Farmasötik Botanik-I (2. Yıl Güz dönemi)
Farmasötik Botanik-II (2. Yıl Bahar dönemi)
Farmasötik Botanik Laboratuarı (2. Yıl Bahar dönemi)
Drog Hazırlama Yöntemleri (Ödemiş MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü-2. Yıl Güz dönemi)

Anabilim Dalı Öğretim üyelerinin katkı verdiği dersler

Farmasötik Araştırma Geliştirme (5. Yıl Güz dönemi)
Farmasötik Kalite Kontrol (5. Yıl Güz dönemi)
Kozmetik (5. Yıl Güz dönemi)
Eczacılıkta Doğal Ürünler (5. Yıl Güz dönemi)
İlaçta İyi Üretim Uygulamaları (5. Yıl Güz dönemi)
Biyoloji (Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO-2. Yıl Güz dönemi)

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Canan KARAALP

Prof. Dr. Şüra BAYKAN(A. D. Başkanı)

Prof. Dr. Gözde ELGİN CEBE

Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK

Öğ. Üyesi Dr. Serdar DEMİR

Arş. Gör. Fatma Nur ÖNAL

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ