Çerez Örnek
canlı destek

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı (Genel Tanım)

 

‘’Klinik Eczacılık’’ kavramının ortaya çıkışı 1960’lı yıllardan itibaren hastane eczacılığında yaşanan kaçınılmaz gelişmeler ile yakından ilişkilidir. Hastane eczacıları 1960’ların ortalarına kadar çoğunlukla reçete ve ilaç hazırlama gibi geleneksel eczacılık faaliyetleriyle meşguldürler. Ancak, piyasadaki ilaçların çeşitliliğinin ve karmaşıklığının artması ve ilaç hatalarına ilişkin farkındalık eczacıların hastane eczanesinden çıkıp hasta servislerine giderek daha fazla görev almalarına neden olmuştur. Bu hizmetlerde sağlanan gelişmeler, hastane eczacılığında ürün (ilaç) odaklı eczacılıktan, hasta odaklı eczacılık uygulamasına doğru bir değişim olarak ifade edilmiş ve 1986 tarihli Nuffield Raporu’nda resmi olarak ‘’Klinik Eczacılık (Clinical Pharmacy)’’ adıyla onaylanmıştır. Klinik eczacılar, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleriyle sık ve düzenli etkileşimde oldukları sağlık hizmeti yerlerinde, hastalara sunulan sağlık hizmetinin koordinasyonuna katkıda bulunan, hastalara reçete edilen ilaçlarla sürdürülen tedavinin mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşması için doktorlar, diğer sağlık uzmanları ve hastalar ile doğrudan ilişki içinde çalışan eczacılardır. Bu kapsamda klinik eczacılar; hastaların önceden ve güncel olarak kullandıkları ilaçların gözden geçirilmesi, alerjilerinin değerlendirilmesi, ilaç öykülerinin alınması, tedaviye verilen yanıtın izlenmesi, ilaçların istenmeyen etkilerinin ve etkileşimlerinin araştırılması ve taburculuğu da içeren birçok süreçte multidisipliner bir ekip içerisinde aktif olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

1 profesör, 2 doçent, ve 1 doktor araştırma görevlisinden oluşan güçlü ve dinamik akademik kadrosuyla Klinik Eczacılık Anabilim Dalı; lisans, yüksek lisans ve uzmanlık eğitimine yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Fakültemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde direkt hasta bakımı, farmakoterapi bilgisi, toplum sağlığı, iletişim, profesyonellik ve sürekli mesleki gelişim gibi uluslararası kuruluşlarca da kabul görmüş 6 temel alanda yetkin, multidisipliner bir ekibin içerisinde koordine olarak çalışabilecek klinik eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Anabilim dalımız öğretim elemanları Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Solid Organ Nakil Birimleri ve Karaciğer Nakli Konsey Ekibinde, Geriatri Kliniğinde ve Alerji ve İmmunoloji Kliniğinde aktif olarak klinik eczacılık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca 7 EUS öğrencisi araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmekte ve klinik ortam eğitimleri kapsamında bulundukları kliniklerde ilaç tedavi yönetimi hizmeti vermektedir.

 

  • Temel klinik eczacılık araştırmaları
  • İlaç uzlaşısı, ilaç etkileşimi ve advers etki yönetimi, ilaç tedavi yönetimi, tedavi uyumu, taburculuk, hasta eğitimi
  • Geriatrik klinik eczacılık
  • Organ nakli eczacılığı
  • Nefroloji eczacılığı
  • Desensitizasyon
  • Herediter anjiyoödem
  • Klinik karar destek sistemleri
  • Klinik eğitim simülasyon yazılımları

 

 

 

Lisans Dersleri

Klinik Eczacılık 1
Klinik Eczacılık 2
Klinik Eczacılık Uygulamaları
Hastane Formüleri Yönetimi

 

Yüksek Lisans Dersleri

Klinik Eczacılığın Doğuşu ve Gelişimi

Klinik Eczacılıkta Terminoloji

Farmakoterapi I

Farmakoterapi II

Klinik Rotasyon         

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri      

Klinik Eczacılıkta Risk Yönetimi        

Klinik Eczacılıkta Biyoistatistik

Klinik Etik ve Mevzuat

Klinik Eczacılıkta Araştırma Yöntemleri

 

Anabilimdalı Öğretim Üyelerinin Katkı Verdiği Dersler

Eczacılığa Giriş

Farmakoloji (E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı)

 

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Buket REEL (A. D. Başkanı)

Doç. Dr. Elif ERTUNA

Doç. Dr. Mehmet Zuhuri ARUN

Arş. Gör. Dr. Öznur ALTIPARMAK

Arş. Gör. Bahar ÇELEBİ (EUS)

Arş. Gör. Burhan MERT (EUS)

Arş. Gör. İskender SAY (EUS)

Arş. Gör. Ayşen SELÇUK (EUS)

Arş. Gör. Mehmet Mustafa KORKUT (EUS)

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ