canlı destek

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı (Genel Tanım)

“Klinik Eczacılık” kavramının ortaya çıkışı 1960’lı yıllardan itibaren hastane eczacılığında yaşanan kaçınılmaz gelişmeler ile yakından ilişkilidir. Hastane eczacıları 1960’ların ortalarına kadar çoğunlukla reçete ve ilaç hazırlama gibi geleneksel eczacılık faaliyetleriyle meşguldüler. Ancak, piyasadaki ilaçların çeşitliliğinin ve karmaşıklığının artması ve ilaç hatalarına ilişkin farkındalık eczacıların hastane eczanesinden çıkıp hasta servislerinde giderek daha fazla görev almalarına neden olmuştur. Bu hizmetlerde sağlanan gelişmeler, hastane eczacılığında ürün (ilaç) odaklı eczacılıktan, hasta odaklı eczacılık uygulamasına doğru bir değişim olarak ifade edilmiş ve 1986 tarihli Nuffield Raporu’nda resmi olarak “Klinik Eczacılık (Clinical Pharmacy)” adıyla onaylanmıştır. Klinik eczacılar, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleriyle sık ve düzenli etkileşimde oldukları sağlık hizmet yerlerinde, hastalara sunulan sağlık hizmetinin koordinasyonuna katkıda bulunan, hastalara reçete edilen ilaçlarla sürdürülen tedavinin mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşması için doktorlar, diğer sağlık uzmanları ve hastalar ile doğrudan ilişki içinde çalışan eczacılardır. Bu kapsamda klinik eczacılar; hastaların önceden ve güncel olarak kullandıkları ilaçların gözden geçirilmesi, alerjilerinin değerlendirilmesi, ilaç öykülerinin alınması, tedaviye verilen yanıtın izlenmesi, ilaçların istenmeyen etkilerinin ve etkileşmelerinin araştırılması ve taburculuğu da içeren birçok süreçte multidisipliner bir ekip içerisinde  aktif olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

1 profesör, 3 doçent, 3 doktor asistan ve 1 doktorant araştırma görevlisinden oluşan güçlü ve dinamik akademik kadrosuyla Klinik Eczacılık Anabilim Dalı; lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimine yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Fakültemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde direkt hasta bakımı, farmakoterapi bilgisi, toplum sağlığı, iletişim, profesyonellik ve sürekli mesleki gelişim gibi uluslararası kuruluşlarca da kabul görmüş 6 temel alanda yetkin, multidisipliner bir ekibin içerisinde koordine olarak çalışabilecek klinik eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersler

Farmasötik Bakım
Hastanede Eczacılık Uygulamaları

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Buket REEL(A. D. Başkanı)

Doç. Dr. Ceren KORKMAZ

Doç. Dr. Elif ERTUNA

Doç. Dr. Mehmet Zuhuri ARUN

Arş. Gör. Öznur ÖZKAN

Arş. Gör. Mehmet DOKUMACI

Arş. Gör. Hilal IŞIK

Arş. Gör. Rengin TÜRK

Arş. Gör. Bahar ÇELEBİ

Arş. Gör. Burhan MERT

Arş. Gör. İskender SAY

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ