Çerez Örnek
canlı destek

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı (GENEL TANITIM) 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda temel araştırma alanı "Kimyasal Analiz" dir. Bu kapsamda, ilaçlar, organik ve inorganik maddelerin kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Analitik Kimya ve ilaç analizi alanında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi anabilim dalı amaçları arasındadır.

Anabilim Dalı’nda lisans öğrencileri Uygulama Laboratuvarı dışında lisansüstü araştırma çalışmaları için 6 adet Araştırma Laboratuvarı mevcuttur. Gerek bu laboratuvarlardaki gerekse Fakültemiz Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL) bünyesinde analitik çalışmalarda kullanılabilecek tüm cihaz ve donanımlar bulunmaktadır. Bu imkanlar kullanılarak bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar ve projeler yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Alanları

 

Anabilim Dalımızda bulunan 6 adet Araştırma Laboratuvarı ile elektrokimyasal, spektroskopik ve kromatografik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik özellikle sağlık alanında pek çok akademik çalışma, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir. Analitik Kimyanın temel alanlarına yönelik bu araştırmalar aşağıda özetlenmektedir:

Elektrokimyasal Yöntemler 

 • İlaç ve ilaç-DNA etkileşimi tayinine yönelik analizlerde kullanılan elektrokimyasal biyosensörler
 • DNA, RNA, protein ve hücre tabanlı biyosensörlerin geliştirilmesi ve klinik analizlerde kullanıma yönelik tasarımları
 • Nükleik asit tabanlı biyosensörlerin, mutasyonların ve patojenik mikroorganizmaların DNA düzeyinde tayinlerine yönelik genosensör çalışmaları
 • Elektrokimyasal DNA analizleri için tek kullanımlık sensör sistemleri
 • DNA / protein ve hücre düzeyinde çip teknolojisi ve altyapısı sistemleri
 • Nanomalzemeler ve nanomalzemeye dayalı sensör sistemlerinin geliştirilmesi

Spektroskopik Yöntemler

Moleküler ve atomik spektroskopik yöntemler ile iz elementler, antioksidan maddelerin kapasite tayinleri gibi ilaç, çevre ve sağlık alanında çalışmalar yürütülmektedir.

Kromatografik Yöntemler (Ayırma Yöntemleri)

 • Konvansiyonel detektörlerin (HPLC-DAD, HPLC-FLD, HPLC-ECD) ve kütle detektörlerinin (LC-MS, LC-MS/MS) kullanıldığı izokratik/gradient ayırma yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Çoklu detektör (Multidetector) çalışmaları
 • Geliştirilen yöntemlerin analitik geçerlilik (Validasyon) çalışmaları
 • İğnede türevlendirme (In-needle derivatization) çalışmaları
 • Yeni türevlendiricilerin (derivatization reagent) geliştirilmesi

 

Verilen Dersler

Lisans Dersleri

Genel Kimya I, II (Güz-Bahar)
Analitik Kimya I, II (Güz-Bahar)
Analitik Kimya I, II Uygulama (Güz-Bahar)

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Katkı Verdiği Dersler

Farmasötik Kalite Kontrol (Güz)
Farmasötik Ar-Ge (Güz)
Üniversite Yaşamına Geçiş Dersi (Güz)

 

Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Dilşat ARIKSOYSAL(A .D. Başkanı)

Prof. Dr. Emrah KILINÇ 

Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT

Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN

Prof. Dr. Pınar KARA KADAYIFÇILAR

Prof. Dr. Hakan KARADENİZ

Arş. Gör. Fatma Gülay DER

Arş. Gör. Muhammet Hüseyin ŞENTÜRK

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ