Çerez Örnek
canlı destek

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı (Genel Tanım)

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı  (Yurtdışındaki yaygın adıyla Sosyal Eczacılık, Eczacılık Uygulamaları ve Yönetimi) ilaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal rolleriyle ilgilenen multidisipliner bir bilim dalıdır.

Eczacılık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, eczacılık hizmetlerinin uygulama alanlarında toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumda ilaç kullanımı davranışlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, eczacılık mevzuatı ve hukuku, eczacılık deontolojisi ve meslek etiği, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, ilaç ekonomisi ve politikalarının farmakoepidemiyolojik, farmakoekonomik yöntemler ışığında izlenmesi, değerlendirilmesi konuları önemli çalışma alanlarıdır.

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı;

Serbest Eczacılık

Hastane ve Kamu Eczacılığı

Endüstri ve Ar-Ge Eczacılığı alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

İş Birliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:
Ege Üniversitesine Bağlı Fakülte ve Bölümler:

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 

Üniversitemiz Dışından Kurum ve Kuruluşlar:

Türk Eczacıları Birliği
TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası
EDAK Ecza Kooperatifi

Araştırma Alanları

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nın laboratuvarı birey ve toplumun kendisidir.

Halkın ilaç kullanımı konusunda bilgi, tutum ve davranışları,

Toplumun eczacılık hizmetlerinden beklentileri,

Serbest eczaneler ve hastane eczanelerinin uygulama alanlarına yönelik sorunların saptanması ve çözüm yollarının araştırılması,

İlaç endüstrisi kaynaklı toplumun ilaçla ilgili sorunlarının saptanması ve çözüm yollarının araştırılması,

İlaç endüstrisinin işletme sorunları,

Eczacılık eğitimi gibi sosyal boyutu olan pek çok konu ve sorun ilgi alanı ve araştırma konusudur.

Anabilim Dalının Verdiği Dersler

1.Eczacılık İşletmeciliği
2.Serbest Eczane Yönetimi
3.Hastane Eczanesi Yönetimi
4.Eczacılık Mevzuatı ve Etiği 
5.Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi 
6.Mezuniyet Tezleri

Katkıda Bulunduğu Multidisipliner Dersler:

Eczacılığa Giriş
Eczacılık Uygulamalarında Yasal Düzenlemeler
Serbest Eczacılık Uygulamaları

Eczane Hizmetleri Programında Verilen Dersler:

Meslek Hukuku
Sağlık Sosyolojisi

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üy. Bülent KIRAN (A. D. Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Elif Gizem TAŞKIRAN

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ