Çerez Örnek
canlı destek

Fakültemiz

43. kuruluş yılını kutlayan, yurt içi ve yurt dışı bilimsel ilişkilerini sürekli geliştiren ve canlı tutan fakültemiz, uluslar arası bilimsel kimliği güçlü bir eğitim öğretim kadrosuna sahiptir. 32 profesör, 30 doçent, 8 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 2 uzman ve 34 araştırma görevlisinden oluşan güçlü kadrosu içerisinde TÜBİTAK, TÜBA-GEBİP, Novartis proje destek ve araştırma, L’oreal genç bilim kadınlarını destekleme ödüllerine sahip araştırmacılar yer almaktadır. Akademisyenlerimiz çok sayıda uluslararası bilimsel makale yayınlamış olup fakültemiz  Ege Üniversitesinde öğretim üyesi başına düşen yüksek yayın sayısına sahip fakülteler arasındadır. Anabilim dallarımızın araştırma laboratuvarlarına ek olarak, fakültemizde  yer alan  Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarında (FABAL) ilaç sanayiye yönelik çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.

MİSYONUMUZ

Toplum sağlık düzeninin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar, üst düzey bilgi ve becerilere sahip, gelişme ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi bir yaklaşımla nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip, teknolojileri üreten, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ