Çerez Örnek
canlı destek

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, yaşam ve sağlık bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarındaki protein, RNA ve DNA düzeylerinde gözlenen farklılıkların belirlenmesi, Biyokimya biliminin temel konusudur. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır. Anabilim dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Lisans eğitimimizde, öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler ve ayrıca bu testlere girişim yapan ilaçlar da tanıtılmaktadır.

Anabilim Dalımızın yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitiminde ise; Biyokimya bilim alanı kapsamında ileri düzeyde verilen teorik ve pratik derslerin yanı sıra seminer programları ile bilimsel olarak donanımlı araştırmacı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Alanları

 • Çeşitli patolojik durumlarda serbest radikallerin etkileri, oksidatif stres mekanizmaları, antioksidan sistemler (Enzimatik ve non-enzimatik), antioksidan moleküller, oksidatif DNA hasarı
 • Eksitotoksisite, nörodejenerasyon mekanizmaları ve nöroprotektif ajanlar
 • Alzheimer hastalığı ve epilepsi deney modellerinde nöroterapötik yaklaşımlar
 • Akut ve kronik böbrek hastalıklarında hipoksik/iskemik hücre hasarı mekanizmaları
 • Hücre ölüm mekanizmaları
 • Nrf2/ARE yolağı
 • Ubikitinasyon, ubikitin aracılı protein yıkım yolağı, proteazomal yıkım
 • Otofaji
 • Kanser biyolojisi, Telomeraz aktivitesi
 • PARilasyon, PARP inhibisyonu ve DNA hasarı
 • Steroidojenez
 • İlaç aday moleküllerin biyolojik aktivite çalışmaları
 • Biyotinidaz ve  biyotin metabolizmasındaki rolü

Verilen Dersler

Lisans Dersleri

 • Biyoloji II (Teorik - 2.yarıyıl)
 • Biyokimya I (Teorik- 3. yarıyıl) ve Biyokimya II (Teorik ve Pratik) (4.yarıyıl)
 • Biyokimya III (Klinik Biyokimya) (Teorik-5.yarıyıl)
 • Tezli Yüksek Lisans Programı:
 • Biyokimyasal Teknikler
 • Temel Biyokimya I ve II
 • İmmünolojinin Temelleri
 • Endokrin Sistem Biyokimyası
 • Vitamin Biyokimyası
 • Klinik Biyokimya
 • Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
 • Moleküler ve Hücre Biyolojisi
 • Moleküler Biyolojik Yöntemlere Giriş
 • Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri

Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

 • İleri Biyokimya I ve IIİleri Biyokimyasal Teknikler
 • Özelleşmiş Dokuların Biyokimyası
 • Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon
 • Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları
 • Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları
 • Membran Biyokimyası
 • Sinyal İletim Mekanizmaları
 • İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I ve II
 • Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi

Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 • Prof. Dr. Ayfer YALÇIN (A. D. Başkanı)
 • Prof. Dr. Aysun PABUÇÇUOĞLU
 • Prof. Dr. Sibel KONYALIOĞLU
 • Doç. Dr. PETEK BALLAR KIRMIZIBAYRAK
 • Doç. Dr. Güliz ARMAĞAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kaymak
 • Arş. Gör. Dr. Recep İLHAN
 • Arş. Gör. Derviş BİRİM

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ