canlı destek

Müfredat Komisyonu

 • Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN (Başkan)
 • Prof. Dr. Bayrı ERAÇ (Dekan Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Evren ATLIHAN GÜNDOĞDU (Dekan Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Pınar KARA KADAYIFÇILAR (Analitik Kimya A.D.)
 • Prof. Dr. Petek BALLAR KIRMIZI BAYRAK (Biyokimya A.D.)
 • Doç. Dr. Güliz ARMAGAN (Biyokimya A.D.)
 • Prof. Dr. Şura BAYKAN ÖZTÜRK (Farmasötik Botanik A.D.)
 • Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK (Farmasötik Botanik A.D.)
 • Prof. Dr. Şafak ERMERTCAN (Farmasötik Mikrobiyoloji A.D.)
 • Prof. Dr. Bayri ERAÇ (Farmasötik Mikrobiyoloji A.D.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN (Eczacılık İşletmeciliği A.D.)
 • Prof. Dr. G.İrem KAYA (Farmakognozi A.D.)
 • Prof. Dr. Buket BOZKURT (Farmakognozi A.D.)
 • Prof. Dr. Günay YETİK ANACAK (Farmakoloji A.D.) (03.02.2020 Tarih ve 04/6 sayılı F.Y.K. Kararı)
 • Doç. Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER (Farmakoloji A.D.)
 • Prof. Dr. Hilmi ORHAN (F. Toksikoloji A.D.)
 • Prof. Dr. Buket REEL (Klinik Eczacılık A.D.) (03.02.2020 Tarih ve 04/6 sayılı F.Y.K. Kararı)
 • Doç. Dr. Mehmet Zuhuri ARUN (Klinik Eczacılık A.D.)
 • Prof. Dr. Vildan ALPTÜZÜN (Farmasötik Kimya A.D.)
 • Prof. Dr. Zeynep SOYER (Farmasötik Kimya A.D.)
 • Prof. Dr. A. Gülten KANTARCI (Farmasötik Biyoteknoloji A.D.)
 • Prof. Dr. Evren Homan GÖKÇE (Farmasötik Teknoloji A.D.)
 • Doç. Dr. Yücel BAŞPINAR (Farmasötik Biyoteknoloji A.D.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysu YURDASİPER ERDEM (Farmasötik Teknoloji A.D.)

      

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ